ANGY-9553

Stijn Westrik

Leraar Levensbeschouwing en vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen pas goed leren als ze ook goed in hun vel zitten. We moeten ervoor zorgen dat iedereen met een fijn gevoel naar school komt, daar doen we hard ons best voor. We zijn een warme, lieve school. ‘Kom er maar bij’, dat gevoel heerst er wel op onze school. Ik hoop ook dat iedereen dat zo voelt en echt zichzelf kan zijn hier, leerlingen en docenten.

In mijn lessen vind ik het vooral belangrijk om leerlingen aan het denken te zetten, dat ze gaan nadenken over zaken. En ze mogen van mij alles vinden, maar waarom vinden ze iets? Daar ben ik in geïnteresseerd. Dat is ook een stukje ethiek, een belangrijke pijler in mijn lessen. Hoe denk je over zaken? Hoe zou je handelen in een bepaalde situatie? Dat soort zaken bespreek ik met ze. Soms ontstaat er dan een debat, dat vind ik erg leuk om te zien. Als ik zie dat de leerlingen er zelf dan ook nog plezier aan ervaren, geeft dat voldoening.