vwo-top
Om een selecte groep leerlingen meer uitdaging te bieden, hebben wij een vwo-Top-klas opgericht voor meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen. De lesstof is niet moeilijker dan het reguliere vwo, maar breder. Er is meer ruimte voor verrijking. Zo volg je in de brugklas drie uitdagende masterclasses, waaronder creatief met code (waarin je leert programmeren).

Voor de vwo-Top-klas komen leerlingen in aanmerking met een vwo- of havo/vwo-advies. Als extra criterium vragen wij een strikte aanbeveling voor begrijpend lezen, deze dient op het hoogste niveau te zijn. (bij Cito is dat niveau I of A). Lees meer over de vwo-top klas.

vwo: atheneum en gymnasium

Vanaf het 2de leerjaar bestaat het vwo uit twee stromingen; atheneum en gymnasium. We benadrukken dat beide stromingen volledig gelijkwaardig opleiden voor het wetenschappelijk onderwijs, de universiteit.  Lees meer.