VWO-Top
Om een selecte groep leerlingen meer uitdaging te bieden, hebben wij een Vwo-Top-klas opgericht voor meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen. De lesstof is niet moeilijker dan het reguliere vwo, maar breder. Er is meer ruimte voor verrijking.

Voor de Vwo-Top-klas komen leerlingen in aanmerking met een Vwo- of Havo/Vwo-advies. Als extra criterium vragen wij een strikte aanbeveling voor begrijpend lezen, deze dient op het hoogste niveau te zijn. (bij Cito is dat niveau I of A). Voor meer informatie over de Vwo-Top klas, klik hier.

VWO: Atheneum en Gymnasium

Het Vwo bestaat uit twee afdelingen; Atheneum en Gymnasium. We benadrukken dat beide afdelingen volledig gelijkwaardig opleiden voor het wetenschappelijk onderwijs, de universiteit. Voor meer info klik hier.