Back

Verzuimbeleid
Wij controleren de aanwezigheid van onze leerlingen. Als een leerling niet naar school kan komen verwachten wij dat de ouder(s) ons hier tijdig over informeert. Verzoeken voor bijzonder verlof kunnen ouder(s) indienen via het formulier onder de button. Meer informatie over verzuim/verlof vindt u in de schoolgids.

Vakanties
Bij de planning van gezinsvakanties dienen de ouders zorgvuldig rekening te houden met de schoolvakanties. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ouders een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider om hiervan af te wijken.

Klik hieronder voor de vakantieplanning en verschillende formulieren voor het aanvragen van verlof: