Back

Stages
De leerlingen van onze school gaan verschillende keren op stage. Tijdens deze stages brengen leerlingen de geleerde theorie in praktijk binnen een bedrijf of instelling. Ze leren werken in een andere omgeving, samenwerken met andere mensen en het ontdekken van de wereld buiten school. 

Maatschappelijke stage
Tijdens maatschappelijke stages zetten de leerlingen zich belangeloos in voor de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ervaren wat het betekent om vrijwilligerswerk te doen, omdat het een belangrijk sociaal bindmiddel in onze maatschappij vormt. Een ander helpen zonder eigen belang, je opofferen voor een ander die van hulp afhankelijk is; belangrijke lessen in de vorming van onze leerlingen.

De invulling van de maatschappelijke stage is niet in alle leerjaren hetzelfde. Meer informatie is te vinden bij de verschillende Teams.