Cambridge Engels
We geven onze leerlingen de mogelijkheid om een Cambridge Certificaat in Engelse taal te halen. De leerlingen krijgen dan vanaf het tweede leerjaar 3,5 uur Engelse les in een aparte groep. Aan het einde van het derde leerjaar kunnen ze deelnemen aan het First Certificate.

De leerlingen kunnen ervoor kiezen om daarna nogmaals twee jaar Cambridge Engels te volgen, dan wordt aan het einde van het vijfde leerjaar het examen voor Certificate in Advanced English afgenomen.

Voor meer informatie:
Klik hier voor de flyer van Cambridge Engels.
Klik hier voor de officiële site van Cambridge Engels.