Ons verhaal

Op het Peellandcollege is volop ruimte voor ontwikkeling, op sociaal en intellectueel vlak. Daarbij luisteren we naar onze leerlingen. We durven met ze mee te denken en te experimenteren. Zo inspireren we elkaar en groeien we samen naar een hoger niveau. De persoonlijke relatie met de leerlingen, dat vinden wij heel belangrijk. Het vormt de basis van een goede en vertrouwde leeromgeving, een plek waar iedereen kan groeien en zijn talenten kan ontwikkelen. We zien onze leerlingen groeien, op alle fronten.

We willen onze leerlingen zo breed mogelijk voorbereiden op een passende vervolgopleiding.  We zetten daarbij niet alleen in op kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden. Ook zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen, vormen belangrijke onderdelen van ons onderwijs. De ontwikkeling als persoon, met alles wat daarbij komt kijken. Vriendschappen opbouwen, samen plezier beleven, samen verdriet delen, samen op zoek naar oplossingen.

We helpen ze in dat proces naar volwassenheid, zonder het kind in de leerling uit het oog te verliezen. Dat gebeurt in een veilige omgeving, waarin ze volop kansen krijgen en uitgedaagd worden. Zodat ze na vijf of zes jaar niet alleen met een diploma, maar ook als rijker persoon de school verlaten.

Ruimte om je te laten zien

Een podium voor talent

Op het Peellandcollege stimuleren wij leerlingen om hun talenten te ontplooien. Laat zien wat je kan! Durf! Daar geven wij leerlingen uitgebreid de ruimte voor, op ons Open Muziek Podium, tijdens een theatervoorstelling, de poëzieavond of op één van de sporttoernooien van onze school. De voorwaarden om je te laten zien zijn er. Dat vinden wij belangrijk.

We willen leerlingen in hun kracht zetten. Ze kunnen hier echt zichzelf zijn en het is prachtig om te zien welke bijzondere talenten ze in huis hebben. Dat is vaak zoveel meer dan ze in eerste instantie laten zien. Als je ziet hoe ze dan opbloeien, geloven in hun eigen talenten en het durven delen met de omgeving: genieten! 

Hoog slagingspercentage

Voorbereid op nieuwe stap

Wij kunnen al jarenlang uitstekende resultaten en slagingspercentages overleggen. Daar zijn we trots op. Een belangrijk streven van ons is de leerlingen aan een diploma helpen. Als dat dan lukt – de leerlingen met een papiertje onze school verlaten – dan voelt dat goed.

We zien onze leerlingen elke dag groeien, op cognitief en persoonlijk vlak. Dat is mooi om te zien en is het ons om te doen. Het diploma is als het ware een bewijs van de ontwikkeling die een leerling heeft doorgemaakt, dat ze klaar zijn voor de volgende stap. Een stap die voor iedereen anders is en waar we onze leerlingen zo goed  op voorbereiden. We begeleiden ze intensief in het maken van de juiste keuze, zodat ze met een gerust hart op weg kunnen naar een nieuwe uitdaging.

Gezonde school

Wij stimuleren gezond

Een gezonde leefstijl draagt bij aan het algehele welbevinden van onze leerlingen en biedt een betere basis voor hun verdere ontwikkeling. Daarom stimuleren wij ze om gezond te eten en voldoende te bewegen.

Leerlingen kunnen in de pauze kiezen uit een gezond en lekker assortiment uit onze kantine. Dit is gebaseerd op de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Ook wordt er door de ouderraad gratis schoolfruit beschikbaar gesteld. Sinds 2018 ontvangen wij elk jaar een Gouden Schoolkantine Schaal. Naast de lessen lichamelijke opvoeding kunnen leerlingen ook nog deelnemen aan de Sportklas en zich in de pauzes uitleven in de pannakooi. Vanaf 2018 zijn wij een Gezonde School voor het deelcertificaat Bewegen en Sport. Gezond wordt zo een gemakkelijke keuze.

Onze historie

In houten noodlokalen werd in 1959 begonnen met lesgeven op het Peellandcollege, destijds onder de naam Pius XII College. In 1968, toen het aantal leerlingen fors was gestegen, werd een nieuw gebouw betrokken aan de Burgemeester Roefslaan en werd de naam veranderd in Peellandcollege. In 2006 volgde een nieuwe verhuizing naar het huidige pand aan de Vloeieindsedreef.

Sinds 1997 is de school onderdeel van IVO Deurne, samen met het Hub van Doornecollege en Alfrinkcollege. In 2003 voegde praktijkschool De Sprong (nu: Sprongcollege) zich hierbij.

Op het Peellandcollege wordt lesgegeven op HAVO- en VWO-niveau.