Bevorderingsnormen
De bevorderingsnormen bepalen of een leerling overgaat naar een volgend leerjaar. Deze normen zijn opgesteld aan de hand van gegevens over de schoolloopbaan van een groot aantal leerlingen van onze en andere scholen.

In de onderbouw worden leerlingen bevorderd of afgewezen op basis van het aantal verliespunten op het eindrapport. Leerlingen kunnen ook in de bespreekzone terechtkomen, in dat geval beslissen docenten tijdens de rapportvergadering of een leerling overgaat naar een volgend leerjaar of dat een andere optie beter is. De werkhouding van een leerling wordt hierin altijd meegenomen.

In de bovenbouw worden andere bevorderingsnormen gehanteerd, die voor een groot gedeelte zijn gebaseerd op de slaag/zakregeling van de eindexamenklassen.

Klik hier voor meer informatie over de bevorderingsnormen.

Zomerschool
Tijdens zomerschool kunnen leerlingen in een korte, intensieve periode in de zomervakantie opgelopen achterstanden wegwerken. Zomerschool is niet bedoeld ter vervanging van zitten blijven; voor sommige leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie.