Back

Instroom 4 havo

Wil jij graag instromen in 4 havo van het Peellandcollege? Dat kan!
Je kunt instromen met je vmbo-t of mavodiploma, of misschien wil je overstappen vanaf een andere havo; ook dat is mogelijk.

Onze school bezoeken

Natuurlijk wil je eerst een kijkje komen nemen bij ons voordat je een keuze maakt voor je overstap. Je kunt onze school bezoeken op de volgende momenten:

28 januari 2024 – Rondleiding
We organiseren rondleidingen voor iedereen die interesse heeft in het Peellandcollege. Wil je instromen in 4 havo, dan zorgen wij dat een docent uit de bovenbouw je de school laat zien. Wil je deelnemen aan de rondleidingen? 
Neem contact op met dhr. T. Goossens.


1 februari 2024 –
Informatieavond
Op de infoavond vertellen we alles over ons onderwijs in 4 en 5 havo en wat een overstap naar het Peellandcollege voor jou betekent.
Meld je vooraf aan voor de infoavond


februari en maart –
Meeloopdagen
In de maanden februari en maart kunnen geïnteresseerde leerlingen op verzoek een dag of dagdeel meelopen in 4 havo. Wil je een keer meelopen?
Stuur een mail aan mevrouw van den Berkmortel.

Aanmelden en toelating

Vanaf 28 januari is het mogelijk je aan te melden voor 4 Havo. Dit kan telefonisch bij de administratie (0493-353415) tot uiterlijk 1 april 2024.

Contact met jouw school
Na je aanmelding benaderen we jouw huidige school met de vraag om ons uiterlijk in april de volgende informatie te sturen:

  • informatie over de schoolgeschiedenis;
  • informatie over inzet en gedrag;
  • een advies i.v.m. de overstap naar 4 Havo.


Profielgesprek

Onze decaan, mevrouw van den Berkmortel, maakt een afspraak met jou om te praten over je vakkenpakket. Dit gesprek vindt bij ons op school plaats. Daarbij neem je je inschrijfformulier en je behaalde schoolexamencijfers mee.


Toelating

Ouders en leerling stellen we schriftelijk op de hoogte over een voorlopige toelating tot onze havo. Definitieve toelating volgt als we de gegevens hebben ontvangen die we nodig hebben:

  • De cijferlijst van het eindexamen voor leerlingen van mavo / vmbo-t.
  • Het overgangsbewijs van 3 naar 4 havo voor leerlingen van een andere school voor havo.