Back

Vertrouwenspersonen
Wij hebben twee vertrouwenspersonen waar leerlingen terecht kunnen met vertrouwelijke zaken of persoonlijke problemen over schoolse zaken, die niet direct met de studie te maken hebben. De vertrouwenspersoon behandelt deze in grote vertrouwelijkheid en heeft de deskundigheid de leerlingen te begeleiden met deze problematiek.

Op het Peellandcollege zijn de vertrouwenspersonen: