Informatieavond

In november houden we voor alle leerlingen uit groep 8 en hun ouders een informatieavond.
Je krijgt dan uitleg over jouw school. En je kunt een proefles volgen.

Tijdens deze avonden wordt info gegeven over havo, vwo (atheneum en gymnasium). Er wordt ook uitleg gegeven over de vwo-topklas.

Je ontvangt een uitnodiging via de basisschool.

Vanwege de corona-maatregelen kiezen we voor een andere invulling: een online presentatie voor ouders en proeflesjes op 25 november of 2 december 2020 voor alle groep 8-ers. Op 9 december is er een speciale proefles voor de Vwo Top-klas.

Kijkdag

Op zondag 31 januari 2021 nodigen we je uit voor onze ‘kijkdag’.

De voorlopige tijden zijn:

11.00-14.00 uur   Alfrinkcollege
12.00-15.00 uur   Hub van Doornecollege
12.00-15.00 uur   Peellandcollege
13.00-15.00 uur   Sprongcollege

We informeren je nog over de daadwerkelijke invulling van onze kijkdag.

Proeflessen

Echte lessen volgen op een van onze deelscholen? Leerlingen uit groep 8 zijn van harte welkom!

De algemene proeflessen worden gehouden op woensdagmiddag 10 februari 2021.
We informeren je nog over de definitieve gang van zaken rondom de proeflessen.

Aanmelding

De aanmelding van nieuwe leerlingen voor de brugklas van een van onze deelscholen kan van 8 tot en met 12 maart 2021 via deze pagina.

Bent u het niet eens met het advies, neem dan contact op met de basisschool van uw kind. Bent u het niet eens met de plaatsing bij IVO Deurne, dan kunt u een bezwaar indienen bij de rector.

 

Toelatingsbeleid

Indien het totaal aantal leerlingen voor schooljaar 2021-2022 groter is dan de maximale capaciteit van onze gebouwen worden de toelatingsregels van toepassing. U vindt deze toelatingsregels onder de button.