Ouderbijdrage
Wij maken geen gebruik van een algemene, vrijwillige ouderbijdrage. Wij informeren de ouders/verzorgers wel over de verschillende activiteiten en diensten binnen de school, nadat deze zijn afgestemd met de medezeggenschapsraad (MR). Denk hierbij aan excursies of buitenschoolse activiteiten.

Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders/verzorgers via een contract aangeven van welke activiteiten en diensten zij gebruik willen maken. De factuur wordt gemaakt op basis van dit contract. Een overzicht van de activiteiten en diensten van het Peellandcollege vindt u via de button onder de foto.

Beleid OMO
Het beleid van OMO over de ouderbijdrage vindt u via deze link.