Vrijwillige ouderbijdrage

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op bepaalde punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daarom bieden we extra activiteiten en faciliteiten aan. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage.

Elk leerjaar worden er gezamenlijke activiteiten gepland, zoals bijvoorbeeld de introductie of de kerstviering, die worden gefactureerd onder de Vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast zijn er vakgebonden activiteiten, waaronder excursies, die op dezelfde factuur in rekening worden gebracht. Daarnaast worden er speciale activiteiten georganiseerd, waarvoor apart moet worden aangemeld. Denk aan (buitenland) reizen, (buitenschoolse) sportklas/cultuurklas of de cursussen Elementair Boekhouden, Frans Delf of Cambridge English. Voor deze activiteiten wordt een aparte factuur verzonden.

Ook biedt IVO Deurne de mogelijkheid om via school een tekendoos of een aanvulling hierop aan te schaffen. Dat is geen verplichting; de tekendoos kan ook elders aangeschaft worden.

We streven er naar om alle leerlingen deel te laten nemen.

Onder de button vindt u een overzicht van de ouderbijdrage.