Back

Havo

Leerlingen met het advies havo of havo/vwo plaatsen we in de brugklas havo/vwo. Het onderwijs in de brugklas geven we op havoniveau. Leerlingen die aan het eind van het eerste leerjaar voldoen aan de norm, kunnen doorstromen naar 2 vwo. Gedurende het schooljaar heeft de mentor hierover contact met ouders. Op die manier plaatsen we elke leerling op het meest passende niveau.

Moderne vreemde talen
Anders dan de meeste scholen, hebben leerlingen bij ons de kans om te kiezen tussen Spaans en Frans als examenvak. Om leerlingen met beide talen kennis te laten maken krijgen ze in het eerste leerjaar in beide vakken les. In leerjaar twee kiest een leerling één van deze twee talen.