Back

Met een groep enorm gemotiveerde docenten brengen we onze energie over op de leerlingen. Ze ontdekken dat leren leuk kan zijn, dat ze vooruitgang boeken en succes beleven. Dat motiveert, zeker als ze eerst denken dat ze iets niet kunnen. Wij laten we de leerlingen juist zien wat ze wel kunnen en helpen ze op weg als ze een steuntje nodig hebben.

Als ze de leerlingen gemotiveerd raken, dan zijn ze tot veel meer in staat dan ze aanvankelijk zelf dachten. Dat geeft voldoening.