Back
ANGY-9566

Eva Scheepers

Lerares Frans

Met iedere leerling probeer ik een band op te bouwen. Even een praatje maken, vragen hoe het met ze is. Dat vind ik belangrijk, die betrokkenheid. Ik geef niet alleen een vak, maar maak ook echt contact met mijn leerlingen. Dat staat op één en is één van de redenen dat ik het onderwijs in ben gegaan; de zorgkant. Zo ben ik ook leren-leren-coach en geef ik sociale vaardigheidstraining aan eerstejaars leerlingen. Dan is er iets meer ruimte voor 1-op-1-contact. Het draait niet alleen om de leerling, maar ook om de persoon erachter.

Dat krijgen we ook terug van de leerlingen. Zo organiseerden de zesdejaars leerlingen van vwo afgelopen jaar een cantus. Docenten zijn dan ook uitgenodigd: ‘kom maar, dat vinden we gezellig.’ Dat vind ik heel leuk en zegt ook wel iets over de sfeer op school en onze band met de leerlingen.