Back
jasper pijnenburg PC-02a

Jasper Pijnenburg

Docent biologie en mentor

Voor mij is het belangrijk dat we de leerlingen op onze school voorbereiden op een passende vervolgopleiding. Mijn taak als docent is om de leerlingen te laten ontdekken wat hen drijft. Ik wil mijn leerlingen antwoorden geven op vragen als: wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Waar ben ik (nog) niet goed in? Wat zijn mijn talenten? Wat maakt mij gelukkig?

Als de leerlingen dit goed kunnen aangeven voor henzelf, zijn ze veel gemakkelijker in staat om richting te geven aan hun eigen leven. De leerlingen komen dan ook gemotiveerd naar school.

Daarnaast wil ik in mijn lessen de leerlingen prikkelen om eigenaarschap over hun eigen leerproces te pakken. Ik wil ze zelfstandigheid bijbrengen en leren hoe ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn door slimme keuzes te maken.

Leerlingen komen pas echt verder als ze durven te experimenteren; door bewust zaken op een bepaalde manier te doen kom je veel over jezelf te weten. Dat noem ik: slim jezelf zijn!

Ik hoop je bij ons op school te zien!
Groet,

Jasper Pijnenburg
Docent biologie, geluk, biomimicry en mentor klas 1