Back

Passend Onderwijs
Wij proberen voor elke leerling passend onderwijs te vinden, daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van een kind, maar houden we ook rekening met de beperkingen. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte proberen we zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs onder te brengen.

Wij maken deel uit van het Samenwerkingsverband Helmond/Peelland (SWV), een samenwerking tussen reguliere en speciale scholen in de regio om voor elke leerling een goede plek in het onderwijs te vinden.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke vormen van hulp wij kunnen aanbieden aan onze leerlingen. Tevens is er een regionaal ondersteuningsplan opgesteld.