Back

Verzuimbeleid
Wij kennen een nauwkeurig systeem voor absentiecontrole. Verzoeken voor regulier verlof dienen door de ouders tijdig en schriftelijk te worden ingediend bij de teamleider. Deze kan zonder meer verlof geven voor een bruiloft of begrafenis (eerste- en tweedegraads; d.w.z. ouders/verzorgers, broer, zus, opa, oma, oom en tante).

Bij de planning van gezinsvakanties dienen de ouders zorgvuldig rekening te houden met de schoolvakanties. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ouders een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider om van deze vakantieregeling af te wijken.

Wij zijn verplicht afwezigheid zonder toestemming te melden aan de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim rondom de schoolvakanties; een dag eerder op vakantie gaan of een dag later terugkomen. De ouders/verzorgers moeten een dokterverklaring kunnen overleggen indien er twijfel bestaat over de geldigheid van een ziekmelding.

Ongeoorloofd verzuim
De vakdocenten noteren iedere les de namen van de afwezige leerlingen in de absentieregistratie. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de leerling de volgende dag opgeroepen door de teamleider en wordt gevraagd naar de reden van afwezigheid. Ook de ouders/verzorgers worden hierbij betrokken.

In alle gevallen van ongeoorloofd verzuim wordt een straf opgelegd, met als mogelijkheid een schorsing. Wij kunnen gelukkig vaststellen dat er zeer weinig problemen zijn met ongeoorloofd verzuim binnen onze scholen. In de betreffende gevallen zijn er goede contacten met de gemeentelijke leerplichtambtenaren.