Back

In memoriam: Theo Hoogbergen

Vorige week ontvingen wij het droevige bericht dat op 29 augustus 2023 oud-rector van het Peellandcollege Theo Hoogbergen op 97-jarige leeftijd is overleden.

Theo Hoogbergen was in Deurne vanaf de oprichting tot 1983 directeur van het Pius XII-college, dat later werd hernoemd tot Peellandcollege. Van 1961 tot 1975 was hij ook directeur-leraar van de middelbare handelsavondschool Deurne. Hij heeft zich altijd enorm ingezet voor het onderwijs en de gemeente Deurne. Wij hebben veel respect voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van de school heeft gedaan. Ook voor OMO is hij van grote waarde geweest o.a. met het schrijven van het proefschrift ‘Over geestdrift en bevlogenheid, 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs (1916-1991).

Wij kijken daar met dankbaarheid op terug. Wij wensen de familie en in het bijzonder zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Lees meer over dhr. Hoogbergen in dit artikel van DMG.